ČTPZ, ČZU, USKBL, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s., FARMCZSYSTEM s.r.o. a SVU Praha

pořádají seminář

Projekt „Udder Manager“

Step by step protokol → Managament → Selektivní zaprahování → Legislativa


Rezervovat místo

Udder Manager je cesta k lepší ekonomice výroby mléka

Systém který uživatele vede při péči o mléčnou žlázu. Zahrnuje systémová opatření na úrovni stáda, nabízí nové technologie, vhodnou
volbu dezinfekčních prostředků, pre a post-dipu. Umožňuje kontinuální sledování mikrobiologického pozadí farmy, navrhuje
individuální léčebné protokoly včetně postupu jejich ověření a poskytuje vhodné nástroje pro metodiku selektivního zaprahování.

Co vás na semináři čeká

 • 8:30Prezence
 • 9:00Ing. Vojtěch Zink, Ph.D. – FARMSYSTEM
  Představení Projektu Udder Manager, jeho nástrojů a cílů.
 • 9:30MVDr. Petr Slavík, Ph.D. – FARMSYSTEM
  Bulk Tank Test základní pilíř systému.
 • 10:15MVDr. Tomáš Černý – Státní veterinární ústav Praha
  Faremní kultivace a její správné použití.
 • 11:00Ing. Vojtěch Zink, Ph.D. , MVDr. Petr Slavík, Ph.D. – FARMSYSTEM
  Sestavení ozdravovacího plánu.
 • 11:45Oběd
 • 12:45Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. – ÚSKVBL Brno
  Praktické dopady nové legislativy týkající se SDCT.
 • 14:00Ing. Matúš Gašparík, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita
  Představení řešeného projektu SDCT, prezentace dosavadních výsledků.
 • 14:20Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. – Český svaz chovatelů holštýnského skotu
  Genomika a  současný stav a metodiky pro selektivní zaprahování
 • 15:00MVDr. Petr Slavík, Ph.D. – FARMSYSTEM
  Metodika SDCT v rámci Udder Manage

Rezervovat místo

Přednášející

MVDr. Tomáš Černý

Státní veterinární ústav Praha

Obor Všeobecné veterinární lékařství na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě Brně absolvoval v roce 1998

 • 2005 – dosud odd. bakteriologie SVÚ Praha
 • 1999 – 2005 odd. patologie SVÚ Praha
 • 1998 – 2005 soukromá veterinární praxe

V oblasti klinické veterinární mikrobiologie se snažím dlouhodobě prosazovat filosofii navazování úzkých vztahů mezi majiteli zvířat, ošetřujícími veterináři a laboratorními pracovníky, protože se domnívám, že pouze vzájemná spolupráce zainteresovaných stran může vést k adekvátním terapeutickým výsledkům.

MVDr. Petr Slavík, Ph.D

FARMSYSTEM

Vystudoval obory Všeobecné veterinární lékařství a Výživa a zoohygiena hospodářských zvířat na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě Brně a École Natioanle Veterinaire de Lyon ve Francii

v rámci svého oboru se věnuje především epidemiologii, onemocnění mléčné žlázy a reprodukci skotu

 • od 2020 – FARMCZSYSTEM, spol. s r. o.
 • 2019 – Biopharm, Jílové u Prahy
 • 2017-2018 – Chartonel Dairy Farm Limited, Zambia
 • 2016 – Zelalem Moges Fattening Meat Co LTD, Dire Dava Ethiopie
 • 2013-2015 – Sukhbaatar Dairy Inc. Mongolsko
 • 2007 – 2017 – Česká zemědělská univerzita
 • od 2006 terénní veterinární lékař

Lucie Pokludová, Dr. Mgr.

ÚSKVBL Brno

Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, obor mikrobiologie a dále analytická mikrobiologie a počítačová analýza obrazu.

 • 1993 – 1998 diagnostické a analytické laboratoře mikrobiologie – ÚSKVBL
 • 1998 – 2002 hodnocení dezinfekčních látek – ÚSKVBL
 • od 2003 Přírodovědecká Fakulta MU
 • od 2005 hodnotitel reziduí VLP a poté účinnosti antimikrobik – ÚSKVBL
 • od 2009 analýza a komunikace dat o spotřebách antimikrobik u zvířat za ČR – ÚSKVBL
 • 2017 – 2022 lektor mezinárodního kurzu BTSF AMR (Better Training for Safer Food – Consumption of antimicrobials)
 • zástupce ČR – Codex Alimentarius, WOAH, WHO, EMA—ESVAC, projekty EU JAMRAI, EARS-vet, AACTING a VETCAST
 • již více než 12 let se podílí na aktivitách Národního antibiotického programu (NAP) za oblast veterinární, je členkou
  Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu ČR a Pracovní skupiny pro antimikrobika při MZe

FARMSYSTEM

přinášíme řešení díky, kterému může být zemědělství efektivnější

 • 2014 – založení firmy FARMSYSTEM, vznik obchodní značky FaSy
 • 2015 – začátek práce na systému selektivního zaprahování a managementu péče o končetiny
 • 2016 – začátek spolupráce s firmou Bioret-Agri a následně dalšími firmami -> rozšiřování portfolia produktů zapadajících do konceptu firmy
 • 2017  – paznehtářská klec vlastní kontrukce BoviLab 01
 • 2019 –  začátek spolupráce s panem Leonem Spurrellem systém BTT a selekčních médií DCFC
 • 2022 – výhradní zastoupení výrobce paznehtářských klecí WOPA, výhradní zastoupení ADF Milking

Firma se od počátku své existence zaměřuje na originální řešení problémů v chovech skotu. Svým zákazníkům nabízí technologické produkty s vysokou přidanou hodnotou a mnohé z nich sama dále rozvijí v kontextu měnících se potřeb a trendů. Portfolio produktů a činností je široké, od kompletní péče o končetiny a mléčnou žlázu, přes vodní postýlky až po nabídku supermoderních kruhových dojíren.  Název firmy FARMCZSYSTEM, ve svém aliasu FARMSYSTEM, zdůrazňuje systémovost v zemědělské výrobě.

Vybudujte zdravější stádo s minimem antibiotik!
Rezervujte si místo na semináři ještě dnes!