Patogeny ve vašem stádě vás připravují o zisk!

Věnujte nám kapku mléka a my vám připravíme řešení, které zlepší zdravotní stav zvířat a zvýší tím i vaši produkci!

Získat další informace Nezávazná poptávka

Počet somatických buněk má významný vliv na množství nadojeného mléka

100 000 SCC = 100% kapacity
200 000 SCC = 97% kapacity
300 000 SCC = 94% kapacity

ID 4 Bulk Tank Test sleduje jak kvalitativní skladbu patogenů (identifikuje patogeny v daném chovu), tak kvantitativní – mikrobiální zátěž celého stáda.

Získat další informace Nezávazná poptávka

Nalezneme problémy ve vašem chovu a připravíme přesné kroky pro jejich odstranění

1. Ze směsného vzorku z tanku získáme přehled o téměř všech patogenech ve stádě.

2. Stanovíme přibližnou mikrobiální zátěž chovu a dle specifikace patogenů navrhneme další opatření.

3. Stanovíme kontrolní mechanismy pro ověření účinnosti opatření a společně se zootechnikem a faremním veterinářem sledujeme vývoj. Opatření korigujeme na základě výsledků.

Získat další informace Nezávazná poptávka

Zasáhněte přímo a včas a dostaňte tak zdraví
vašeho stáda pod kontrolu

Přesné zaměření léčby

Sestavujeme na základě kvalitativního vyhodnocení antibiogram pro cílené použití ATB. Připravíme protokol léčby společně s faremním veterinářem. Máme systém pro individuální kultivaci okolo porodního období ( ID4 Dry Cow Test/Fresh Cov Test). Pro řešení klinických mastitid využíváme ID 4 Mastitis Test (LC Test)

Řešte problém ještě než-li se projeví

Včasná diagnostika problému šetří obrovské peníze. Proto provádíme kontrolní náběry ID4 Bulk Tank Tesu pravidelně. Dokážeme ověřit funkčnost systému a predikovat problém, mnohem dříve, než.li se klinicky projeví.

Dokonalý přehled o zdravotním stavu

Monitoring dle našeho systému přináší díky srovnávání velkého množství dat velmi přesné a včasné informace o zdravotním stavu stáda. Data z a vaší farmy srovnáváme s daty z dalších chovů v tuzemsku i zahraničí. Spolupracujeme s chovateli ze čtyř světadílů.

Získat další informace Nezávazná poptávka

Využijte ponteciál vašich zvířat na maximum!
Požádejte o první test ještě dnes!

Věnujte nám kapku mléka a my vám připravíme řešení, které zlepší zdravotní stav zvířat
a zvýší tím i vaši produkci!