Naučíme vás, jak mít ve stádě trvale zdravá zvířata!

Moderní metody vám umožní snížit a trvale udržet somatiku pod 100.000 SB

Více informací Rezervovat místo

Antibiotika jsou silná zbraň. Naučte se je využívat účinně!

Vytvořme společně tým, který bude Vaši farmu stále posouvat vpřed. Vykročíme spolu tím správným směrem, aby byla Vaše zvířata spokojená, a i při vysoké produkci byla zdravá. Staňme se společně silnými a konkurenceschopnými nejen v rámci České republiky, ale i celosvětově. Jako tým to zvládneme!

Společně na cestě k úspěchu!
Zaprahujte neantibioticky!

Rezervovat místo

Co vás na kurzu čeká

Biologické základy týkající se mastitíd

V tomto bloku si zopakujeme základy biologie nutné k porozumění vzniku mastitidního onemocnění zejména na bázi buněčné a imunitní rekace organismu.

Postupy základního monitoringu

V tomto bloku si ukážeme nadstavbu ke klasickému hodnocení dat a ukážeme Vám jak lépe zaznamenávat a pracovat s daty týkající se právě správné kontroly bez ATB zaprahování, ale i klasických mastitidních onemocnění v průběhu laktace.

Příprava stáda na bez ATB zaprahování

Klíčový faktor při neantiobiotickém zaprahování je při jeho začátku příprava stáda. Analýza možností stáda v dané chvíli, nastavení dílčích kroků a konečného cíle. Na základě prvotní analýzy i nastavení správných procesů.

Progresivní navyšování krav zaprahovaných bez ATB

V této části bychom navázali na předchozí bod a ukázali si několik modelových příkladů jak postupovat v různých stádech s maximálním možným navyšováním krav vhodných k neantibiotickému zaprahování za stanovenou jednotku času.

Systém faremních kultivací

  • Speciální kultivace v období před zaprahnutím a po otelení
  • Kultivace v průběhu laktace (návaznost na zaprahování)
  • Kultivace BTT průběžný monitoring celého stáda

V tomto bloku si zopakujeme základy faremních kultivací jejich princi a jak s nimi zacházet s důrazem na kultivace před zaprahováním a po otelení. Ukážeme si ale i jak správně využívat kultivace během laktace. Zaměříme se na úskalí správného určování patogenů (ne vše tmavě modré je S. Uberis). Popíšeme si dynamiku vývoje patogenů a změn citlivostí na ATB v čase. Jak rychle jsme schopni reagovat na problém.

Výběr zvířat pro účely bez ATB zaprahování na základě vyhodnocení dat

  • Historie v průběhu lakatce
  • Aktuální status zvířete v době zaprahování
  • Kontrolní body před zaprahováním a jejich vyhodnocení

Sestavování správného protokolu léčby s důrazem na léčbu krav v době stání na sucho

Tento blok Vám ukáže jak správně a efektivně využívat výsledky faremních kultivací k sestavení smysluplného protokolu léčby. Jak často a jakými mechanizmy je potřeba kontrolovat aktuálnost protokolu a jak případně reagovat na změny citlivostí a jejich rychlou implementaci.

Vyřazování krav ze stáda dle FaSy Step-by-step protokolu

Vyřazování zvířat je vždy citlivou záležitostí a na dobrém rozhodování při této fázi často dochází k výraznému ovlivnění ekonomiky farmy. Jaké parametry brát v úvahu jako ty s nejvyšší váhou a jak pracovat s daty včetně dat o kultivacích si povíme právě v tomto bloku.

Preventivní opatření v jednotlivých sekcích farmy na základě „obrazu“ BTT

Dále se zaměříme na to nejdůležitější a to jsou preventivní opatření. Tímto tématem navážeme a doplníme první přednášky z tohoto školení. Popovídáme si o tom, jak tyto klíčové parametry nastavit pro danou farmu a hlavně jak se dostat k informacím, které mi to umožní.

Nastavení jednotlivých biosekuritních zón

  • Třídění/kategorizace jednotlivých zón
  • Pravidla hygieny v jednotlivých zónách
  • Práce a pohyb lidí v jednotlivých zónách

Na závěr systém nastavení biosekuritních zón na chovu. Snižování infekčního tlaku a rizik přenosu a vzniku nových onemocnění.

Rezervovat místo

Naši lektoři

MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

Veterinární lékař s bohatou praxí a hlubokými teroretickými znalostmi v obalsti zdraví mléčné žlázy. Tvůrce principu léčebného protokolu založeného na ID 4 BTT a doporučení kontrolních mechanismů. V projektu Inteligence Diagnostics je významným členem vývojového týmu. V terénu na jednotlivých farmách provádí Dr. Slavík poradenství na cílenou léčbu mastitidních onemocnění. V oblasti neantibiotického zaprahování navrhuje postupy a vyhodnocení přiravenosti stáda.

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D.

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D.

Spolupracuje s tvůrcem systému Inteligence Diagnostics v Kanadě a novém zélandu, panem Leonem Spruellem, od samého počátku. Jeho přičiněním se systém pokročilých kultivací začal používat v Čechách. Systém se díky jeho kontaktům šíří i do dalších zemí - např.: Německa, Francie, Dánska, Slovenska a Polska. Intenzivně a dlouhodobě se věnuje spolu s Dr. Slavíkem a dalšími členy týmu na vývoji metody a ověřuje výsledky v praxi. Neantibiotické zaprahování je další střípek do mozaiky sytému preventivní medicíny, kterou ve společnosti FARMSYSTEM, jako její spoluzakladatel dlouhodobě prosazuje.

Vybudujte zdravější stádo s minimem antibiotik!
Rezervujte si místo na kurzu ještě dnes!

26. – 27. 4. 2023

Havlíčkův Brod

3.900 Kč