Naučíme vás, jak mít ve stádě trvale zdravá zvířata!

Moderní metody vám umožní snížit a trvale udržet somatiku pod 100.000 SB.

UdderManager – monitoring a predikce nebezpečí s bezprostřední reakcí.

Přetváříme zdravotní péči pro zvířata na farmách – Začněte chránit své stádo už dnes!

Vytvořme společně tým, který bude Vaši farmu stále posouvat vpřed. Vykročíme spolu tím správným směrem, aby byla Vaše zvířata spokojená, a i při vysoké produkci byla zdravá. Staňme se společně silnými a konkurenceschopnými nejen v rámci České republiky, ale i celosvětově. Jako tým to zvládneme!

Více informací Rezervovat místo

6 x proč

 • Interaktivní výuka: Kurz je vytvořen tak, aby byl co nejvíce interaktivní. To zahrnuje praktické cvičení, případové studie a skupinové projekty, které pomáhají účastníkům pochopit a aplikovat naučené koncepty v praxi.
 • Odborní lektoři: Všichni naši lektoři jsou odborníci v oboru, kteří mají značné zkušenosti s kultivací, monitoringem zdraví vemene, somatikou a mastitidami. Díky svým zkušenostem jsou schopni poskytnout účastníkům nejnovější informace a nejlepší postupy v těchto oblastech. S problematikou denně pracují.
 • Individualizovaný přístup: Rozumíme, že každý z účastníků má různé úrovně zkušeností a různé potřeby. Proto je náš kurz navržen tak, aby odpovídal individuálním potřebám každého účastníka. To zahrnuje individuální konzultace, přizpůsobené studijní materiály a možnost práce v menších skupinách.
 • Praktické znalosti: Náš kurz je zaměřen na poskytnutí praktických znalostí, které účastníci mohou okamžitě využít ve své práci. To zahrnuje učení o nejlepších postupech pro kultivaci, tipy a triky pro efektivní monitoring zdraví vemene, pochopení významu somatiky v chovu dojnic a strategie pro prevenci a léčbu mastitidy.
 • Příležitosti k sdílení a navazování kontaktů: Kromě získání cenných znalostí a dovedností poskytuje náš kurz také příležitost k setkání a výměně myšlenek s ostatními kolegy v oboru.
 • Hodnota za peníze: Věříme, že náš kurz nabízí vynikající hodnotu za peníze. Kromě přístupu k odborným výukovým materiálům a lekcím získají účastníci také přístup k naší online platformě, kde mohou pokračovat ve svém vzdělávání i po skončení kurzu

 

Společně na cestě k úspěchu!
Zaprahujte ne antibioticky!
Úspěch léčby se měří počtem zdravých – jen zdravé zvíře vám zajistí prosperitu!

 

Rezervovat místo

Co vás na kurzu čeká

Biologické základy týkající se mastitídního onemocnění

V tomto bloku si zopakujeme základy biologie nutné k porozumění vzniku mastitidního onemocnění zejména na bázi buněčné a imunitní reakce organismu.

Postupy základního monitoringu

V tomto bloku si ukážeme nadstavbu ke klasickému hodnocení dat a ukážeme Vám jak lépe zaznamenávat a pracovat s daty týkající se právě správné kontroly bez ATB zaprahování, ale i klasických mastitidních onemocnění v průběhu laktace.

Příprava stáda na bez ATB zaprahování

Klíčový faktor při neantiobiotickém zaprahování je při jeho začátku příprava stáda. Analýza možností stáda v dané chvíli, nastavení dílčích kroků a konečného cíle. Na základě prvotní analýzy i nastavení správných procesů.

Progresivní navyšování krav zaprahovaných bez ATB

V této části bychom navázali na předchozí bod a ukázali si několik modelových příkladů jak postupovat v různých stádech s maximálním možným navyšováním krav vhodných k neantibiotickému zaprahování za stanovenou jednotku času.

Systém faremních kultivací

 • Speciální kultivace v období před zaprahnutím a po otelení
 • Kultivace v průběhu laktace (návaznost na zaprahování)
 • Kultivace BTT průběžný monitoring celého stáda

V tomto bloku si zopakujeme základy faremních kultivací jejich princi a jak s nimi zacházet s důrazem na kultivace před zaprahováním a po otelení. Ukážeme si ale i jak správně využívat kultivace během laktace. Zaměříme se na úskalí správného určování patogenů (ne vše tmavě modré je S. Uberis). Popíšeme si dynamiku vývoje patogenů a změn citlivostí na ATB v čase. Jak rychle jsme schopni reagovat na problém.

Výběr zvířat pro účely bez ATB zaprahování na základě vyhodnocení dat

 • Historie v průběhu lakatce
 • Aktuální status zvířete v době zaprahování
 • Kontrolní body před zaprahováním a jejich vyhodnocení

Sestavování správného protokolu léčby s důrazem na léčbu krav v době stání na sucho

Tento blok Vám ukáže jak správně a efektivně využívat výsledky faremních kultivací k sestavení smysluplného protokolu léčby. Jak často a jakými mechanizmy je potřeba kontrolovat aktuálnost protokolu a jak případně reagovat na změny citlivostí a jejich rychlou implementaci.

Vyřazování krav ze stáda dle FaSy Step-by-step protokolu

Vyřazování zvířat je vždy citlivou záležitostí a na dobrém rozhodování při této fázi často dochází k výraznému ovlivnění ekonomiky farmy. Jaké parametry brát v úvahu jako ty s nejvyšší váhou a jak pracovat s daty včetně dat o kultivacích si povíme právě v tomto bloku.

Preventivní opatření v jednotlivých sekcích farmy na základě „obrazu“ BTT

Dále se zaměříme na to nejdůležitější a to jsou preventivní opatření. Tímto tématem navážeme a doplníme první přednášky z tohoto školení. Popovídáme si o tom, jak tyto klíčové parametry nastavit pro danou farmu a hlavně jak se dostat k informacím, které mi to umožní.

Nastavení jednotlivých biosekuritních zón

 • Třídění/kategorizace jednotlivých zón
 • Pravidla hygieny v jednotlivých zónách
 • Práce a pohyb lidí v jednotlivých zónách

Na závěr systém nastavení biosekuritních zón na chovu. Snižování infekčního tlaku a rizik přenosu a vzniku nových onemocnění.

Rezervovat místo

Naši lektoři

MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

Veterinární lékař s bohatou praxí a hlubokými teroretickými znalostmi v obalsti zdraví mléčné žlázy. Tvůrce principu léčebného protokolu založeného na ID 4 BTT a doporučení kontrolních mechanismů. V projektu Inteligence Diagnostics je významným členem vývojového týmu. V terénu na jednotlivých farmách provádí Dr. Slavík poradenství na cílenou léčbu mastitidních onemocnění. V oblasti neantibiotického zaprahování navrhuje postupy a vyhodnocení přiravenosti stáda.

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D.

Ing. Vojtěch Zink, Ph.D.

Spolupracuje s tvůrcem systému Inteligence Diagnostics v Kanadě a novém zélandu, panem Leonem Spruellem, od samého počátku. Jeho přičiněním se systém pokročilých kultivací začal používat v Čechách. Systém se díky jeho kontaktům šíří i do dalších zemí - např.: Německa, Francie, Dánska, Slovenska a Polska. Intenzivně a dlouhodobě se věnuje spolu s Dr. Slavíkem a dalšími členy týmu na vývoji metody a ověřuje výsledky v praxi. Neantibiotické zaprahování je další střípek do mozaiky sytému preventivní medicíny, kterou ve společnosti FARMSYSTEM, jako její spoluzakladatel dlouhodobě prosazuje.

Vybudujte zdravější stádo s minimem antibiotik!

 

Rezervujte si místo na kurzu ještě dnes!

duben 2024   termín upřesníme

kurz je dvoudenní (z důvodu kultivační doby vzorků)

Dopolední blok:    9,30 – 13,00 h

Oběd:                    13,00-13,45 h

Odpolední blok:  13,45 – 16,30h

Místo konání: U Topíren 36, 580 01 Havlíčkův Brod

Parkování možné.

Cena kurzu: 3 900,00 Kč / osoba – cena včetně DPH 21%.

Registrujte se pomocí formuláře.